Edukacja Zawodowa

 

Dnia 19 października uczniowie klas gimnazjalnych, w tym zespołów edukacyjno – terapeutycznych oraz szkoły przysposabiającej do pracy uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13 we Wrocławiu.

Uczniowie zwiedzali szkołę, oglądali pracownie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu oraz internat. Bliżej poznali pracę w zawodzie fryzjera, cukiernika i murarza. Obejrzeli prezentację multimedialną na temat funkcjonowania szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy.

Wzięli udział w zajęciach z ratownictwa medycznego. Mieli możliwość porozmawiania z kolegami i koleżankami i uzyskać dodatkowe informacje.

Przybliżono młodzieży program szkoły zawodowej oraz zasady egzaminu zewnętrznego, który potwierdza kwalifikacje zawodowe. Omówiono możliwości podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

Dziękujemy za zaproszenie, wyczerpujące informacje i serdeczne przyjęcie.

 

 

Edukacja Zawodowa

 

 

       Dnia 28 października uczniowie klas gimnazjalnych, w tym zespołów edukacyjno – terapeutycznych oraz szkoły przysposabiającej do pracy uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Zasadniczej Szkoły

Zawodowej nr 14 we Wrocławiu.

Uczniowie zwiedzali szkołę, obejrzeli pracownie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. Razem z młodzieżą szkoły zawodowej przygotowywali różne rodzaje ciast a następnie je degustowali. Dzięki praktycznym zajęciom lepiej poznali zawody oraz swoje zainteresowania i możliwości.

Szkoła kształci w kierunkach: blacharz samochodowy, kucharz, cukiernik, ogrodnik, stolarz.

Przybliżono młodzieży program szkoły zawodowej oraz zasady egzaminu zewnętrznego, który potwierdza kwalifikacje zawodowe.

Dziękujemy za zaproszenie, wyczerpujące informacje i serdeczne przyjęcie.

                                                                                                                M.B.

Uczniowie na koloniach profilaktyczno – wychowawczych

w Białym Dunajcu / Poroninie

 

W koloniach zorganizowanych w dniach 18.05 - 22.05.2015 r. uczestniczyło szesnastu uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Biały Dunajec to gmina położona na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, w pobliżu Zakopanego. Kiedyś duże centrum pasterskie, dziś miejscowość letniskowa. Mieszkańcy głęboko związani z regionem, zachowali własną gwarę, muzykę, tańce, stroje oraz budownictwo. Uczniowie poznawali najbliższą okolicę, tradycje i kulturę regionu. Odbyła się jedna wycieczka autokarowa do Zakopanego. Zwiedzano najważniejsze miejsca: Kaplicę na Jaszczurówce, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, Cmentarz  Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, Krupówki. Odbyły się dwie piesze wycieczki w góry: wycieczka z przewodnikiem Dolinną Kondratową, wycieczka z przewodnikiem nad Morskie Oko. Wjazd i zjazd koleją linową na Gubałówkę. Młodzież wzięła udział w warsztatach artreterapii opartych na budowaniu więzi rodzinnych. Program dostarczył uczniom wiadomości potrzebnych w codziennym życiu, wyrabiał umiejętności budowania właściwych relacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Uczył jak postrzegać siebie i innych.

 Ewaluacja wykazała, że wszyscy dobrze czuli się na kolonii i chętnie uczestniczyli we wszystkich zaproponowanych formach aktywnego spędzania wolnego czasu.

Wyjazd ten mógł zostać zrealizowany dzięki współpracy z Urzędem Miasta - Biurem Spraw Społecznych i Zdrowia. Za tę pomoc organizatorzy i uczestnicy serdecznie dziękują.

 

Maria Bielecka

Barbara Krukowska

 

Edukacja Zawodowa 

 

        Dnia 21 października uczniowie klas gimnazjalnych, w tym zespołów edukacyjno – terapeutycznych uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13 we Wrocławiu.

Uczniowie zwiedzili szkołę, obejrzeli pracownie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu i pracownie szkoły przysposabiającej do pracy. Szkoła kształci w kierunkach: fryzjer, murarz –tynkarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Przybliżono młodzieży program szkoły zawodowej oraz zasady egzaminu zewnętrznego, który potwierdza kwalifikacje zawodowe.

Dziękujemy za zaproszenie, wyczerpujące informacje i serdeczne przyjęcie.

                                                                                                                M.B.

 

27 listopada 2013 r. - Poradnictwo zawodowe

Uczniowie klasy III gimnazjum razem z rodzicami odwiedzili Zasadniczą Szkołę Zawodową w Skoroszowicach. Pani Dyrektor i nauczyciele zaprezentowali szkołę i poszerzyli wiedzę uczniów na temat kierunków kształcenia cukiernik i ogrodnik. Zwiedzano szkołę, warsztaty szkolne i internat. Uczniowie i rodzice mieli możliwość uzyskania informacji na nurtujące ich pytania.

Wycieczkę oceniono jako bardzo ciekawą. Zdobyta wiedza ułatwi wybór szkoły i kierunku kształcenia.

 

Aktywny wypoczynek i zdrowy styl życia

 

W ramach działań profilaktycznych 18 – u  uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej w dniach 17.05 – 24.05. 2013r. wzięło udział w koloniach profilaktyczno – wychowawczych w Świeradowie Zdroju.

Świeradów Zdrój jest to miejscowość uzdrowiskowa malowniczo położona wśród

gór Izerskich i posiadająca ciekawą historię.  Młodzież uczestniczyła w programach edukacyjnych i profilaktycznych oraz zajęciach wychowawczych i opiekuńczych.

Zrealizowano program edukacyjny „Stare jest piękne” w czasie którego uczniowie poznali historie i legendy związane z uzdrowiskiem Świeradów Zdrój i miejscowością wypoczynkową Szklarska Poręba. W Zamku Legend Śląskich poznali historię Sudetów i Karkonoszy uczestnicząc w inscenizacjach legend śląskich.  Wzięli także udział

w programie edukacyjnym „Co w lesie piszczy” poznając florę i faunę gór Izerskich.

W ramach zadań profilaktycznych zrealizowano program profilaktyki uzależnień

„Ja i świat wokół mnie” oraz program profilaktyki zdrowotnej „Moja ścieżka zdrowia”.

Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach pieszych zdobywając kolejne szczyty, poznając obiekty sportowe i uzdrowiskowe.

            Propagowany był zdrowy styl życia, korzyści płynące z aktywnego wypoczynku

i zdrowego odżywiania się. Wdrażano do dbałości o czystość środowiska. Wychowankowie uczyli się współpracy w grupie i odpowiedzialności za wszystkich jej członków.

W czasie  realizowanych zajęć wykazywali się dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Zdobyli wiele wiadomości i umiejętności, o czym świadczą wysokie wyniki organizowanych konkursów.

  

Maria Bielecka

Barbara Krukowska

Tam byliśmy.

 

Kolonie profilaktyczno - wychowawcze

 

 

 

Profilaktyka  HIV i AIDS

  

         30 listopada 2012 r. młodzież gimnazjum uczestniczyła w programie profilaktycznym „Egoiści”. W Brzeskim Centrum Kultury wystąpił Piotr Lubertowicz – wokalista, gitarzysta i autor tekstów. Od 1988 roku na stałe związany z polską sceną bluesowo – rockową. Tworzył i koncertował  z zespołami: „Nocna Zmiana Bluesa” ,  „Chłopcy z Placu Broni”,  „Dżem”. Po ciężkiej chorobie powrócił na scenę w lipcu 2002r. Artysta przeszedł bardzo wiele w swoim życiu i w doskonały sposób przekazał młodzieży swoje doświadczenia. Świadomy wielu niebezpieczeństw, zawarł w swojej twórczości głębokie przesłanie. Wiarygodność jego dzieł jest tym większa, iż stanowią one zapis osobistych przeżyć, tęsknot i marzeń. Występ Piotra Lubertowicza to spójne dzieło traktujące o narkomanii, alkoholizmie, przemocy, pościgu za pieniądzem, stresie i samotnosci.

         Młodzież koncert przyjęła entuzjastycznie i nagrodziła artystę gromkimi brawami.

         Przed występem z młodzieżą spotkali się: Skarbnik Powiatu Brzeskiego Iwona Krzysztofek i Naczelnik Wydziału Zdrowia Anna Niesłuchowska.

 

pedagog szkolny

mgr Maria Bielecka

"Bezpieczna droga do szkoły"
W dniu 28 września odbyło się spotkanie całej społeczności uczniowskiej z policjantem na temat bezpiecznego poruszania się po drogach i bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły. Pani policjant poinformowała, kiedy pieszy jest bezpieczny na drodze i jakich zasad powinien przestrzegać. Przypomniała również, jakie czyny uczniów skutkują konsekwencjami karnymi. Młodzież wykazała zainteresowanie omawianą tematyką i zadawała wiele pytań.

Młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu

uczestniczyła w kolonii profilaktyczno - wychowawczej

w Białym Dunajcu

 

W kolonii profilaktyczno-wychowawczej zorganizowanej w Białym Dunajcu uczestniczyło 18 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Biały Dunajec to gmina położona na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, w pobliżu Zakopanego. Kiedyś duże centrum pasterskie, dziś miejscowość letniskowa. Mieszkańcy głęboko związani z regionem, zachowali własną gwarę, muzykę, tańce, stroje oraz budownictwo. Uczniowie poznawali najbliższą okolicę, tradycje i kulturę regionu. Odbyła się jedna wycieczka autokarowa do Zakopanego. Zwiedzano najważniejsze miejsca: Kaplicę na Jaszczurówce, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, Cmentarz zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, Krupówki. Odbyło się wiele pieszych wycieczek w góry. Wjazd koleją linową na Gubałówkę i zejście do Białego Dunajca, zdobycie szczytu „Pasternik” i innych okolicznych wzgórz. Młodzież wzięła udział w warsztatach plastycznych z wykorzystaniem traw oraz uczestniczyła w spotkaniu z artystami ludowymi. Uczniowie objęci byli zajęciami profilaktyczno-terapeutycznymi prowadzonymi przez psychologa. Cele zajęć to: praca nad przyjemnymi i przykrymi emocjami oraz sposobami ich ekspresji, budowanie postawy otwartości i zasad prawidłowej komunikacji. Pani psycholog określiła grupę jako aktywną i zdyscyplinowaną, co wg Niej jest wynikiem systematycznej wychowawczej pracy w szkole. Przeniesienie dziecka z obecnego środowiska i jednoczesne korzystanie ze zorganizowanej formy wypoczynku, stwarza największe szanse do podjęcia skutecznych oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych wobec młodzieży.

Ewaluacja wykazała, że wszyscy dobrze czuli się na kolonii i chętnie uczestniczyli we wszystkich zaproponowanych formach aktywnego spędzania wolnego czasu.

Wyjazd ten mógł zostać zrealizowany dzięki współpracy z Urzędem Miasta-Biurem Spraw Społecznych i Zdrowia. Za tę pomoc organizatorzy i uczestnicy serdecznie dziękują.

STOP CYBERPRZEMOCY

 

Zjawisko cyberprzemocy stało się w ostatnich latach poważnym problemem, dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie. 15 maja 2012 r. odbyło się spotkanie Asystenta ds. Nieletnich pani Magdaleny Bieleckiej z młodzieżą szkoły podstawowej i gimnazjum poświęcone cyberprzemocy.

 

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się:

·        Jakie są formy cyberprzemocy,

·        Jakie mogą być konsekwencje przemocy w sieci,

·        Jak powinna zachować się ofiara cyberpraemocy,

·        Gdzie szukać pomocy,

·        Jak zachować się, żeby zmniejszyć ryzyko zostania ofiarą cyberprzemocy.

 

Spotkanie przebiegało w ciekawej i milej atmosferze. Młodzież wykazała duże zainteresowanie prezentowaną tematyką.

 

„Dopalacze i inne środki uzależniające”

 

W zajęciach o takiej tematyce uczestniczyli uczniowie klas gimnazjalnych. Przeprowadziła je pani Renata Straub - Pieczykolan z PPP.

Uczniowie przypomnieli sobie, od czego można uzależnić się  i co to znaczy, że ktoś jest uzależniony. Zobaczyli, jak wyglądają dopalacze i jak niebezpieczne są skutki ich używania. W czasie prezentacji mogli także zaobserwować, jak szkodliwe jest palenie papierosów i co wprowadza się do organizmu z dymem papierosowym. Na zakończenie odbyła się dyskusja, w czasie której uczniowie przekazali swoje uwagi i spostrzeżenia. Zajęcia zostały ocenione jako ciekawe i pouczające.

Edukacja zawodowa

 

W ramach edukacji zawodowej uczniowie klasy III gimnazjum i zespołu edukacyjno-terapeutycznego uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Skoroszowicach. Uczniowie zwiedzili szkołę, obejrzeli pracownie praktycznej nauki zawodu dla cukierników oraz szklarnię i tereny zielone, gdzie odbywają praktykę ogrodnicy. Zobaczyli również pracownie szkoły przysposabiającej do pracy. Tego typu wyjazdy przybliżają uczniom szkolnictwo zawodowe oraz ułatwiają podjęcie decyzji, jaki wybrać zawód i szkołę zawodową.

 

Warsztaty plastyczne „Zrób test na HIV”

 

22 listopada uczniowie gimnazjum w tym zespołów edukacyjno-terapeutycznych uczestniczyli w warsztatach plastycznych „Zrób test na HIV” Młodzież wykorzystała swoją wiedzę zdobytą na lekcjach przedmiotowych i lekcjach wychowawczych tworząc piękne prace plastyczne. Na zakończenie warsztatów odbył się apel, na którym uczniowie gimnazjum przedstawili swoje prace całej społeczności uczniowskiej. Wykonane prace będą prezentowane w czasie spotkania podsumowującego Powiatową Kampanię Społeczną w walce z HIV i AIDS pod hasłem „Zrób test na HIV” w dniu 01.12.2011r w Brzeskim Centrum Kultury.