Drodzy Rodzice!

 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu ul. Mossora 4,

informuje, że przyjęcia dzieci prowadzone są przez cały rok szkolny. Jeśli Wasze dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.

 

Mamo! Tato!

 

Jeśli u Twojego dziecka stwierdzono niepełnosprawność intelektualną lub inne deficyty rozwojowe utrudniające naukę w szkole ogólnodostępnej, oferujemy specjalistyczną pomoc w naszej placówce.

 

Prowadzimy edukację na wszystkich poziomach:

 

1. Szkoła Podstawowa dla uczniów z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego

 • edukacja wczesnoszkolna klas I - III

 • klasy IV-VI

2. Gimnazjum dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim – kl. I, II, III

3. Zespoły edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym /grupy 6 – 8 uczniów/ na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla absolwentów zespołów edukacyjno – terapeutycznych.

5. Zespołowe oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, prowadzone od 3 roku życia do ukończenia przez ucznia 25 lat.

6. Nauczania indywidualne w przypadku niepełnosprawności sprzężonej, utrudniającej lub uniemożliwiającej chodzenie do szkoły – nauka może odbywać się na wniosek rodzica również na terenie szkoły.

 

Nasi podopieczni

 

 • uczą się w małych zespołach klasowych

 • otrzymują bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne

 • objęci są troskliwą opieką na lekcjach i przerwach

 • realizują indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne

 • pracują w swoim indywidualnym tempie

 • nie są narażeni na stres, spowodowany brakiem sukcesów w nauce

 • odzyskują wiarę we własne siły i możliwości

 • odkrywają swoje talenty i prezentują je poza szkołą

 • nawiązują przyjaźnie, są radośni i otwarci na świat

 • zdobywają umiejętności, które umożliwią im samodzielne życie w integracji ze społeczeństwem

 • odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości

 • aktywnie uczestniczą w wielu wycieczkach, zabawach, konkursach i zawodach

 

Zapewniamy

 

 • profesjonalną kadrę pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych, logopedów

 • opiekę psychologa – w tym indywidualne wsparcie dla rodziców

 • specjalistyczne terapie, dostosowane do możliwości rozwojowych i potrzeb każdego dziecka

- korygowanie wad mowy

- terapię EEG Biofeedback

- język migowy oraz alternatywne metody komunikacji

- korekcję wad postawy

- rewalidację plastyczną, muzyczną, komputerową , indywidualną

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

- usprawnianie technik szkolnych / czytania, pisania, liczenia /

 • opiekę w świetlicy, obiady, gabinet profilaktyki zdrowotnej / pielęgniarka /

 • udział w programach „mleko w szkole”, „owoce w szkole”, „bułka na drugie śniadanie”

 • zabawy ruchowe w Sali Zabaw, udział w rozmaitych konkurencjach sprawnościowych na Sali Gimnastycznej i dużym, zielonym terenie wokół szkoły

 • przyjazną atmosferę, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów i zadowoleniu rodziców

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Zachęcamy do wizyty na stronie internetowej placówki pod adresem:

 

zssbrzeg.wodip.opole.pl

 

Informacji telefonicznych udziela sekretariat w godz. 800 – 1500 pod nr 77 416 35 71

 

 

Do wydruku - Word

 

 

Do wydruku - PDF