Nasza szkoła istnieje od 1958 roku...
 

Od 1999 roku jesteśmy Zespołem Szkół Specjalnych, który kształci uczniów
na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Od 2005 roku prowadzimy zespoły edukacyjno – terapeutyczne...

Ponad 50 lat wychowujemy, kształcimy i przygotowujemy do podjęcia nauki w szkołach zawodowych uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
 
 

 • Uczniowie naszej szkoły uczą się w małych zespołach klasowych, co pozwala nauczycielom dostosować wymagania do indywidualnych możliwości każdego z nich.

 • Podręczniki w pełni finansowane są przez MENiS.
   

 • Każdy uczeń objęty jest troskliwą i profesjonalną opieką przez nauczycieli o wysokich specjalistycznych kwalifikacjach zawodowych.
   

 • Nasi uczniowie korzystają z zajęć: rewalidacji indywidualnej, dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej.
   

 • Mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, uczestnicząc w zajęciach koła wokalnego, rewalidacji plastycznej i komputerowej.