DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Piaskowska
 

telefon: 774163571

e-mail: zssbrzeg@wodip.opole.pl

 
Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu       ul. Mossora 4       49-300 Brzeg