Terminy i tematyka zebrań z rodzicami w I okresie roku szkolnego 2019/2020

 

 11.09.2019 r.

  • Spotkanie z wychowawcami w klasach: wybór Rad Oddziałów do Rady Rodziców
    Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu.

  • Sprawy różne…

 

6.11.2019 r

  • Spotkanie z pedagog (klasa 8) "Wybieram zawód i szkołę zawodową".

  • Spotkanie z wychowawcami w klasach: informacje o postępach w nauce i zachowaniu. Sprawy różne…

 

18.12.2019 r.

  • Spotkanie z wychowawcami w klasach: informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów.

  • Sprawy różne…