Zebrania z rodzicami w II okresie roku szkolnego 2018/2019

 

20.02.2019 r. 

  • Spotkania z wychowawcami w klasach - zapoznanie z ocenami za I okres roku szkolnego 2018/2019.

  • Sprawy różne...

 

03.04.2019r.

  • Spotkanie ogólne ze specjalistą na temat ,,Zdrowy styl życia”

  • Spotkanie z wychowawcami w klasach: informacje o postępach w nauce i zachowaniu. Sprawy różne…

 

15.05.2019r.

  • Spotkanie z wychowawcami w klasach: informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów.

  • Sprawy różne…