Zebrania z rodzicami w I okresie roku szkolnego 2018/2019
 

12.09.2018 r.

  • Spotkanie ogólne: "Cyfrowobezpieczni.pl"

  • Spotkanie z wychowawcami w klasach: Sprawy różne…

  • Wybór Rady Rodziców ZSS w Brzegu.

 

07.11.2018 r.

  • Spotkanie z pedagog: "Wybieramy zawód i szkołę zawodow±” (rodzice uczniów klasy  8 i III G)

  • Spotkanie z wychowawcami w klasach: informacje o postępach w nauce i zachowaniu.

  • Sprawy różne…

 

12.12.2018 r.

  • Spotkanie z wychowawcami w klasach: informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów.

  • Sprawy różne…