Terminy i tematyka zebrań z rodzicami w II okresie roku szkolnego 2017/2018
 

21 luty 2018r. :

 • Spotkanie ogólne z psychologiem: "Postawy rodzicielskie"

 • Spotkanie z wychowawcami w klasach:
  - zapoznanie z ocenami za I okres roku szkolnego
  - sprawy różne…

 

11 kwietnia 2018r. :

 • Spotkanie ogólne z dietetykiem: "Zdrowie odżywianie"

 • Spotkanie z wychowawcami w klasach:
  - informacje o postępach w nauce i zachowaniu
  - sprawy różne…

 

23 maja 2018r. :

 • Spotkanie z wychowawcami w klasach:
  - informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów
  - sprawy różne…

 

 

 

 

Zebrania z rodzicami w I okresie roku szkolnego 2017/2018
 

13.09.2017

 

Spotkanie z wychowawcami w klasach: Wybór Rady Rodziców ZSS w Brzegu. Sprawy różne…

 

15.11.2017

 

Spotkanie z wychowawcami w klasach: informacje o postępach w nauce i zachowaniu. Sprawy różne…

 

 

03.01.2018

 

Spotkanie z wychowawcami w klasach: informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów. Sprawy różne…