Terminy i tematyka spotkań z rodzicami w II okresie roku szkolnego 2020/2021

10.02.2021 r. Zapoznanie z ocenami za I okres roku szkolnego 2020/2021. Sprawy różne.

07.04.2021 r.  Spotkanie ogólne: "Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna".

                       Spotkanie z wychowawcą: Informacje o postępach w nauce i zachowaniu
                       uczniów.
                      
Sprawy różne...

26.05.2021 r. Informacje o postępach w nauce i zachowaniu uczniów oraz zagrożeniach
                      ocenami niedostatecznymi z przedmiot
ów.
                      Sprawy różne...

Zebrania z rodzicami w I okresie roku szkolnego 2020/2021

09.09.2020 r.

Spotkanie z wychowawcami w klasach: wybór Rad Oddziałów do Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu.
Sprawy różne…

28.10.2020 r.
Spotkanie z pedagog (klasa 8) "Wybieram zawód i szkołę zawodową".
Spotkanie z wychowawcami w klasach: informacje o postępach w nauce i zachowaniu.
Sprawy różne…

09.12.2020 r.
Spotkanie z wychowawcami w klasach: informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów
Sprawy różne…