Projekt gimnazjalny 2017

6 listopada rozpoczęliśmy ostatni gimnazjalny projekt edukacyjny, który potrwa do 8 grudnia 2017 roku. Uczestnikami projektu są uczniowie II klasy gimnazjum: Sandra Grabowska, Dawid Pyka, Sylwester Sobota, Adam Wiśniewski, Melisa Dolińska i Roger Siwak. Wspólnie wybrany przez nas tytuł projektu brzmi "W poszukiwaniu drogi do sukcesu zawodowego”.

9 listopada uczniowie w ramach lekcji biologii, pod opieką pani Anny Pieleszek,odwiedzili Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, gdzie dowiedzieli się jakie badania należy wykonać przed podjęciem pierwszej pracy oraz jakich procedur należy przestrzegać w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. W ramach zajęć praktycznych badali poziom wysycenia organizmu tlenkiem węgla za pomocą specjalnego aparatu do badania stężenia CO w wydychanym powietrzu. Stosowali także alkogogle symulujące odurzenie alkoholem, żeby zbadać koncentrację uwagi i refleks po spożyciu alkoholu.

10 listopada uczestnicy projektu pod opieką pani Anny Pieleszek wzięli udział w zajęciach w Urzędzie Skarbowym w Brzegu. Uczyli się samodzielnie wypełniać, najczęściej składany przez osoby pracujące PIT 37, równocześnie ćwiczyli umiejętności matematyczne w zakresie dodawania liczb wielocyfrowych i obliczeń procentowych. Poznali procedurę składania deklaracji podatkowych przez Internet. Dodatkowo wysłuchali historii brzeskiego urzędu i zdobyli wiedzę na temat zakresu spraw jakimi zajmują się urzędy skarbowe.

14 listopada w ramach godziny wychowawczej "Pierwsze kroki na rynku pracy” uczniowie obejrzeli film edukacyjny pokazujący jak należy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczyli się, co ma wpływ na sukces rozmowy, a kiedy spotkanie w sprawie pracy kończy się porażką.

15 listopada z inicjatywy pani Marii Bieleckiej odbyliśmy wycieczkę zawodoznawczą do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Branżowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wrocławiu. W czasie pobytu w szkole uczniowie mieli okazję zapoznać się z przebiegiem nauki zawodu: stolarza, ogrodnika, cukiernika, fryzjera, pracownika obsługi hotelowej.

20 listopada 2017 r. uczniowie na języku angielskim pod okiem pani Iwony Dereń uczyli się wypełniać formularze o pracę w języku angielskim.

21 listopada w ramach praktycznej nauki zawodu cukiernika uczestnicy projektu pod czujnym okiem pani Barbary Krukowskiej oraz starszych koleżanek i kolegów z III klasy SPDP piekli owsiane ciasteczka z bakaliami. Zdobywane umiejętności cukiernicze połączyli z nauką przedsiębiorczości, sprzedając upieczone słodkości wśród chętnych uczniów i nauczycieli.

23 listopada zostały przeprowadzone przez panią Iwonę Piątkowską w ramach historii i wiedzy o społeczeństwie lekcje: "Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników” oraz "Umowa o pracę, zlecenie czy dzieło? Co tracisz, co zyskujesz?”. Uczniowie dowiedzieli się o aktach prawnych regulujących sposoby zatrudniania pracowników, o formach zatrudnienia, poznawali prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, zapoznali się z podstawowymi rodzajami umów o pracę. Analizowali i interpretowali zapisy polskiego prawa pracy.

23 - 26 listopada 2017 r. na języku polskim uczestnicy projektu pisali swoje pierwsze CV oraz redagowali list motywacyjny. Natomiast z pomocą pana Jacka Śliszewicza na informatyce przygotowali i wydrukowali wersję komputerową poznanych pism użytkowych.

29 listopada 2017 r. pani Maria Bielecka zorganizowała dla uczniów wycieczkę do Urzędu Miasta w celu zdobycia informacji na temat rodzaju spraw jakie można załatwić w urzędzie.

1 grudnia 2017 r. mogliśmy podziwiać kompozycje plastyczne pt. "Mój pierwszy zawód” wykonane przez gimnazjalistów.

4 listopada 2017 r. z inicjatywy pani Anny Krupy odbyła się wycieczka do Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie uczniowie uzyskali cenne informacje na temat tego, jak odnaleźć się i być aktywnym na rynku pracy.

5 listopada 2017 r. pani psycholog Patrycja Grajeta w ramach godziny wychowawczej przeprowadziła z uczniami zajęcia warsztatowe "Znaczenie predyspozycji zawodowych w wyborze odpowiedniego miejsca pracy”.

Podsumowaniem działań projektowych jest przygotowanie wspólnie z uczniami "wyprawki młodego pracownika”, która zawiera wzory dokumentów i pism użytkowych niezbędnych do podjęcia pierwszej pracy.


Projekt gimnazjalny 2015

8 grudnia 2015 r. – Odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego
"Zdrowo i "z klasą” przy stole”, który był realizowany od 16 listopada przez uczniów klasy II i III gimnazjum na godzinach wychowawczych, lekcjach historii, biologii, chemii, geografii, zajęć technicznych, języka angielskiego, wychowania fizycznego i religii. Gimnazjaliści przedstawili scenkę "Tłuste, słodkie, słone – sąd nad niezdrowym jedzeniem” zakończoną prezentacją multimedialną "10 zasad zdrowego żywienia”, pochodzącą z programu edukacyjnego Winiar "Żyj smacznie i zdrowo”. Następnie zaprosili wszystkich do degustacji zdrowych ciasteczek upieczonych dzień wcześniej wspólnie
z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy pod kierunkiem pani Barbary Krukowskiej.
Można było również spróbować zdrowych napojów przygotowanych na bazie owoców i jogurtu, serwowanych przez uczennice klasy II i III pod opieką pani Iwony Piątkowskiej i pani Katarzyny Tadrały. Spotkanie miało przypomnieć wszystkim uczniom co warto jeść, a z czego należy zrezygnować, żeby być wiecznie zdrowym, pięknym i młodym.
Całość działań podsumowujących projekt edukacyjny koordynowała pani Ewa Konieczna, oprawa techniczna pan Jacek Śliszewicz.
Radzie Rodziców dziękujemy za wsparcie finansowe przy przygotowaniu degustacji.

8 grudnia 2015 PG
Projekt edukacyjny 2014/2015

Temat tegorocznego projektu edukacyjnego zainspirowany został  25 rocznicą przyjęcia Konwencji Praw Dziecka. Planowaniu i realizacji zadań projektowych  przyświecało hasło "Dzieci są ważne i mają swoje prawa". Uczniowie zdobywali wiedzę na temat swoich praw przez działania artystyczne, wykonując symboliczne ich oznaczenia i projektując wspólnie z nauczycielem dekorację na podsumowanie projektu. Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i historii rozmawiali o "Prawach dziecka, prawach człowieka, prawach ucznia". "Prawach jednostki równych prawom dziecka" oraz uczyli się "Do kogo mogą się zwrócić o pomoc, gdy są łamane ich prawa". Wspólnie z wychowawczynią na godzinie wychowawczej poznawali swoje prawa w świetle Konwencji Praw Dziecka. Mówili o nich również po angielsku. Na języku polskim zrealizowane zostały tematy "Obrońca praw dziecka – redagowanie notatki o Januszu Korczaku” i "O prawach dziecka wierszem – formułowanie praw w oparciu o treść wiersza Marcina Brykczyńskiego”. Realizacja projektu rozpoczęła się    8 października wycieczką na Górę Św. Anny i zakończyła 20 listopada SZKOLNYM ŚWIĘTEM PRAW DZIECKA. W tym dniu uczniowie III klasy gimnazjum przedstawili podsumowanie projektu edukacyjnego w formie montażu słowno – muzycznego. Gimnazjaliści uczestniczyli również w prelekcji o Prawach Dziecka przygotowanej przez panią asystent do spraw nieletnich. Najmłodsi uczniowie z klas szkoły podstawowej, zespołów edukacyjno – terapeutycznych oraz uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych przygotowali prace plastyczne, których tematem przewodnim było jedno z wybranych praw. Natomiast uczniowie klasy I/II i III gimnazjum wzięli udział w rywalizacji zespołowej "Znam Prawa Dziecka”.  Podsumowaniem dnia była projekcja filmu "Korczak" dla najstarszych uczniów.

Uczniowie realizowali projekt edukacyjny pod opieką nauczycieli: pani Mai Chomaniec, pani Ewy Koniecznej, pani Barbary Krukowskiej, pani Iwony Piątkowskiej i pani Anny Pieleszek.


Projekt edukacyjny 2013/2014

Dnia 8 października rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego na temat „Szacunek wobec symboli narodowych i wiedza o nich wyrazem naszego patriotyzmu”. Przystąpiło do niego ośmioro uczniów: Aleksandra Bider, Beata Bieniek, Sylwia Cupek, Paulina Glej, Artur Góral i Janet Góral oraz Roman Majewski i Ewa Wiśniewska. Praca w ramach projektu poprzedzona została podpisaniem kontraktu na mocy, którego zobowiązaliśmy się sumiennie i systematycznie wykonywać zadania związane z tematem realizowanego projektu edukacyjnego. Na lekcjach historii zdobywaliśmy i utrwalaliśmy wiedzę na temat dziejów naszych symboli narodowych w ramach tematu „Jesteśmy Polakami, znamy swoje symbole narodowe”. Poznawaliśmy postawy patriotyczne w różnych okresach historycznych naszej Ojczyzny na zajęciach „Patriotyzm wczoraj i dziś”. Mieliśmy również możliwość wykazać się zdobytą wiedzą w konkursie dla gimnazjalistów „Polskie symbole narodowe”, w którym nasze koleżanki: Ewa Wiśniewska i Janet Góral zajęły dwa czołowe miejsca.

16 października byliśmy na wycieczce we wrocławskim Muzeum Historycznym. Celem naszego wyjazdu do Wrocławia był udział w lekcji muzealnej „Dzieje godła polskiego” w czasie, której poznaliśmy legendarną historię najważniejszego narodowego symbolu. Dowiedzieliśmy się jak zmieniał się jego wizerunek na przestrzeni dziejów państwa polskiego i jakie znaczenie miało godło dla średniowiecznych rycerzy, a jakie ma dla nas współcześnie.

Zajęcia okazały się bardzo interesujące, a ich dodatkową atrakcją było to, że odbywały się w pięknie odrestaurowanym Pałacu Królewskim. Udało nam się również zwiedzić starannie odnowione komnaty królewskie i obejrzeliśmy stałą wystawę „1000 lat Wrocławia”.

W czasie trzech kolejnych lekcji języka polskiego czytaliśmy wiersze poświęcone symbolom narodowym - „Pieśń o fladze” i „Nasz znak”. Opisywaliśmy w oparciu o poetycki obraz zawarty w jednym z wymienionych utworów wygląd godła polskiego.

Utrwalaliśmy znajomość słów „Mazurka Dąbrowskiego” i analizowaliśmy treść hymnu, żebyśmy już zawsze wiedzieli, o jakich faktach z polskiej przeszłości wspomina pieśń najbliższa sercu każdego Polaka.

O symbolach narodowych mówiliśmy również w ujęciu matematycznym, ćwicząc obliczanie pola i obwodu prostokąta na przykładzie flagi narodowej.

Uczestniczyliśmy również w zajęciach poświeconych symbolom narodowym w wersji angielskiej. Ćwiczyliśmy poprawną wymowę i pisownię wyrazów: flaga, orzeł, godło, hymn. Nauczyliśmy się angielskich nazw najważniejszych polskich miast i rzek.

W ramach zajęć rewalidacji komputerowej pod czujnym okiem pana Jacka Śliszewicza wspólnie wybieraliśmy ilustracje, tworzyliśmy napisy i dobieraliśmy oprawę muzyczną do przygotowanej przez nas prezentacji multimedialnej „Polskie symbole narodowe”.

Na zajęciach artystycznych w czasie kilku kolejnych spotkań wykonywaliśmy płaskoprzestrzenną sylwetę białego orła na czerwonym tle. Praca była dwuetapowa. Zaczęliśmy od tapetowania gąbką tła w kolorze czerwonym. Etapem drugim pracy było wycinanie z białego papieru elementów przypominających ptasie pióra i grupowe wyklejanie nimi sylwetki orła, w taki sposób, aby powstała kompozycja płaskoprzestrzenna.

Efekty naszej pracy można było podziwiać w formie elementu dekoracyjnego uroczystości pt. „A gdy wolności nadszedł czas …” dnia 8 listopada, która została przygotowana z okazji przypadającego 11 listopada Święta Niepodległości i stanowiła podsumowanie realizowanego przez nas projektu edukacyjnego.

Szacunek wobec symboli narodowych i wiedza o nich wyrazem naszego patriotyzmu


"NASZ POWÓD DO DUMY – BRZEG" to tytuł projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2012/2013

 

W dniach od 5 listopada do 13 grudnia realizowany był już po raz drugi w naszej szkole projekt edukacyjny z udziałem uczniów klasy III gimnazjum w składzie: Patryk Inglot, Wojciech Jezierski, Maciej Kaźmierczak i Tomasz Mazur. Realizacja różnych działań i tematów  projektowych miała na celu umocnienie więzi emocjonalnej z MAŁĄ OJCZYZNĄ – miejscem, w którym uczniowie uczą się i mieszkają.

Uczestnicy projektu brali udział  w wyjściach plenerowych: "Przyroda parków brzeskich”, "Rzeka Odra i jej walory gospodarcze oraz  turystyczne”, "Brzeg – przykładem miasta średniowiecznego”. Pracowali na różnych lekcjach, realizując hasło przewodnie projektu: historia - Brzeg miastem przeszłości historycznej, język polski -  Brzeg w legendach – poznanie treści wybranej legendy o mieście, Czy Brzeg jest miastem atrakcyjnym turystycznie? – rozprawka, Brzeg w lokalnej prasie. Na lekcjach języka angielskiego rozmawiali na temat miasta i jego walorów. Uczniowie wzięli również udział w grze terenowej, mającej na celu odnalezienie charakterystycznych punktów w Rynku. Na zakończenie działań projektowych gimnazjaliści z wszystkich klas wykazali się wiedzą o mieście w konkursie "Pocztówka z naszego miasta”. 

Koordynatorem i opiekunem projektu była pani Iwona Piątkowska, wychowawczyni klasy III gimnazjum. Nauczyciele wspomagający działania projektowe to panie: Maja Chomaniec, Anna Kapuścińska – Pieleszek, Ewa Konieczna, Anna Krupa i Barbara Krukowska oraz pan Jacek Śliszewicz.


2 listopada 2011/2012 roku rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego.

Temat projektu brzmi: "Poznać, zrozumieć, określić swoje miejsce, czyli Polska w zintegrowanej Europie"

W ramach projektu zaplanowano:

  • lekcje tematyczne na języku polskim, historii, geografii, języku angielskim, matematyce, godzinie wychowawczej, edukacji dla bezpieczeństwa

  • konkursy o Europie i krajach Unii Europejskiej

  • wykonanie pracy plastycznej "My też jesteśmy w Europie"

Podsumowaniem projektu edukacyjnego będzie Dzień Europejski w szkole w dniu 23 listopada 2011 roku.

Realizacja zadań związanych z projektem zazębia się z działaniami promującymi polską prezydencję w Unii Europejskiej.

 

 

Podsumowanie projektu

 

Przygotowanie projektu