Grosik dla psiaka 2018

18 listopada 2015 r. - ,, Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha Cię więcej niż siebie samego” te słowa były przesłaniem zimowej edycji akcji ,,Grosik dla psiaka”, która odbyła się w naszej szkole w dniach 13 – 31 października. Dzięki ofiarności uczniów, rodziców i pracowników szkoły zebrano 117,55 zł, karmę i akcesoria dla mieszkańców przytuliska przy ul. Kruszyńskiej. Nasza ofiarność została nagrodzona podziękowaniem od Zakładu Higieny Komunalnej w Brzegu. Koordynator szkolnej zbiórki ,,darów dla psiaków”  pani Anna Madeja – Godek zaprasza do aktywnego udziału

w wiosennej edycji akcji.

18 listopada 2015

Owoce i Warzywa w szkole 2014/2015

22 listopada 2014 r. – Podsumowano kolejną edycję akcji "GROSIK DLA PSIAKA" , w czasie której dzięki ofiarności uczniów i pracowników szkoły zebrano 150,88 zł. Pieniądze za pośrednictwem Zakładu Higieny Komunalnej w Brzegu przekazano Towarzystwu Miłośników Zwierząt na zakup karmy i ciepłych posłań dla mieszkańców brzeskiego Przytuliska dla bezdomnych zwierząt.

Zbiórkę grosików  na terenie szkoły prowadzili uczniowie gimnazjalnego zespołu edukacyjno – terapeutycznego A.

Podziękowania za ofiarność od Zakładu Higieny Komunalnej i upominki dla najaktywniejszych ofiarodawców, ufundowane przez Burmistrza miasta Brzeg, przekazała pani Anna Madeja – Godek koordynator akcji w naszej szkole.

Grosik dla psiaka...

W miesiącu kwietniu odbyła się po raz drugi w tym roku szkolnym akcja zbierania grosików na pomoc zwierzakom z przytuliska w Brzegu. Uczniowie i pracownicy naszej szkoły w ciągu dwóch tygodni trwania zbiórki napełniali puszki grosikami. Ich hojność okazała się jak zwykle wielka. W puszkach znalazły się banknoty i 3311 monet, co dało sumę 107zł 35 gr. Pieniądze zostały przekazane Brzeskiemu Towarzystwu Miłośników Zwierząt  i będą finansowym wsparciem budowy woliery dla kotów w przytulisku.

Zarząd i pracownicy ZHK oraz prowadząca akcję w szkole Anna Madeja - Godek dziękują wszystkim uczestnikom. Najhojniejsi darczyńcy otrzymali drobne upominki ufundowane przez Burmistrza Brzegu.

 

 

 

2 – 19 października 2013 r. – Uczniowie i pracownicy szkoły wzięli udział w kolejnej akcji „Grosik dla psiaka”. Przez dwa tygodnie uczniowie gimnazjalnego zespołu edukacyjno – terapeutycznego A zbierali grosiki do puszek. Dzięki ich zaangażowaniu i ofiarności uczestników akcji udało się zebrać 3 kg monet – 110 zł 73 gr.

Pieniądze zostały przekazane do ZHK w Brzegu, który przeznaczył je na zakup klatki dla szczeniąt. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w podarowaniu „domu” najmłodszym mieszkańcom przytuliska.

ZHK bardzo dziękuje za udział w akcji wszystkim ofiarodawcom, a organizatorka szkolnej zbiórki pani Anna Madeja – Godek nagrodziła najbardziej zaangażowane i ofiarne osoby drobnymi upominkami ufundowanymi przez Burmistrza Brzegu.

 

 

8 listopada 2012 r. – Nastąpiło podsumowanie  prowadzonej w październiku akcji "Grosik dla psiaka".

Gimnazjaliści z zespołu edukacyjno - terapeutycznego zbierali przez cały miesiąc grosiki dla psiaków z przytuliska w Brzegu. Dzięki hojności uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły zebraliśmy największą  jak dotąd sumę  pieniędzy w kwocie 124 zł, która została przekazana do Zakładu Higieny Komunalnej 6 listopada. Największą ofiarnością wykazali się: uczeń zespołu edukacyjno - terapeutycznego I – III B Szymon Mączko z mamą Małgorzatą  i uczeń zespołu edukacyjno – terapeutycznego IV – VI Adrian Krocz z mamą Ewą. Zaangażowani w akcję uczniowie zostali nagrodzeni gadżetami promującymi brzeskie przytulisko. Wszyscy darczyńcy otrzymali podziękowanie od Zakładu Higieny Komunalnej za pośrednictwem organizatorki akcji pani Anny Madei – Godek, która również dziękuje za ofiarność i zaprasza do udziału w kolejnej akcji w kwietniu.

 

 

 

 

Brzeskie Towarzystwo Miłośników Zwierząt

 

8 listopada 2012 r. - Śniadanie daje moc!
Reportaż 1 na stronie programu...

 

Reportaż 2 na stronie programu...

 

Śniadanie daje Moc

Zakończył się projekt "Aktywnie w przyszłość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do którego po raz pierwszy przystąpiła nasza szkoła. W ramach projektu zostało zrealizowanych po 20 godzin zajęć dodatkowych z matematyki, logopedii, fotografii cyfrowej, języka angielskiego i zajęć z psychologiem. Zajęcia prowadzone były przez panie: Katarzynę Skupin, Patrycję Grajetę i Jolantę Mielniczek - Boszkiewicz oraz przez pana Jacka Śliszewicza. Odbyły się również ćwiczenia na basenie i wyjścia do groty solnej oraz trzy wycieczki: do zoo w Opolu, do Ogrodu Botanicznego i Ogrodu Japońskiego we Wrocławiu oraz do Bierkowic. Szkolnym koordynatorem projektu była pani Maja Chomaniec.

Jedz smacznie i zdrowo...

 

27 kwietnia 2012 r. – rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs "Jedz smacznie i zdrowo", w którym nasi uczniowie znaleźli się w gronie laureatów zdobywając nagrodę i wyróżnienie. Mimo ogromnej konkurencji uczniowie gimnazjalnego zespołu edukacyjno – terapeutycznego B w składzie: Alicja Bogusz, Przemysław Goruk, Robert Maliszewski, Magdalena Torchała i Paulina Znamiec w kategorii ,,Plakat” znaleźli się wśród piętnastu zwycięskich klas i otrzymali dla szkoły tablicę multimedialną, rzutnik oraz możliwość udziału w warsztatach edukacyjnych o tematyce żywieniowej, które przeprowadzone zostaną na terenie naszej szkoły. Nagrodzoną pracę pt. "ZDROWO JEM I KWITNĘ" uczniowie wykonali pod opieką plastyczną wychowawczyni Jolanty Mielniczek – Boszkiewicz. W tej samej kategorii uczniowie gimnazjalnego zespołu edukacyjno – terapeutycznego A w składzie: Ewa Bogusz, Piotr Bogusz, Paweł Moszowski, Aleks Prokop i Patryk Sobota otrzymali wyróżnienie za plakat ,,ZDROWIE NA 5” i w nagrodę zestawy kulinarne. Opiekę plastyczną nad wyróżnioną grupą sprawowała również wychowawczyni Anna Madeja – Godek. Czekamy z niecierpliwością na nagrody, które wręczone zostaną na terenie szkoły przez przedstawiciela organizatora konkursu.

Grosik dla psiaka 2012

 

zdjęcia

 

25 maja 2012 r. – zakończyliśmy akcję ,,GROSIK DLA PSIAKA” przekazaniem administracji przytuliska kwoty 60zł, która została zebrana w dniach 3 -12 kwietnia wśród uczniów i pracowników szkoły. Zbiórką oraz segregowaniem, przeliczaniem i sumowaniem pieniędzy zajęli się gimnazjaliści zespołu edukacyjno – terapeutycznego ,,A” podczas zajęć funkcjonowanie w środowisku. Nad działaniami uczniów i przebiegiem akcji czuwała pani Anna Madeja – Godek. Wszyscy darczyńcy otrzymali podziękowanie od prezesa ZHK. My ze swej strony zapewniamy, że dalej będziemy pamiętać o mieszkańcach przytuliska.

Choinka nadziei

 

Śniadanie daje moc

 

8 listopada 2011 roku uczniowie klas I – III i zespołów edukacyjnych I – III pod opieką wychowawczyń wzięli udział w akcji ,,ŚNIADANIE DAJE MOC”. Przez wspólne przygotowywanie posiłku uczyli się zdrowego odżywiania oraz zwiększyli swoją świadomość na temat roli śniadania w diecie uczniów.

Celem akcji było również przyczynienie się przez edukację do obniżenia poziomu niedożywienia dzieci w Polsce.

 

więcej >>>

Owoce w szkole

 

Nasza szkoła po raz drugi brała udział w programie „Owoce w szkole”. Program ten skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych i jest częścią inicjatywy zaproponowanej przez Unię Europejską. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne. Polega na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw. Uczestnicy programu otrzymywali jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

 

więcej >>>

 

grosik dla psiaka

 

27 października 2011 r. - na szkolnym apelu odbyło się podsumowanie akcji ,,GROSIK DLA PSIAKA” w czasie, której zbieraliśmy pieniądze na mieszkańców przytuliska w naszym mieście. Za aktywny udział w akcji i przekazanie 110 zł społeczność uczniowska i koordynator akcji - wychowawca gimnazjalnego zespołu edukacyjno – terapeutycznego otrzymali podziękowania od Prezesa ZHK w Brzegu. To nie koniec naszej pomocy!

 

aktywnie w przyszłość

 

Przystąpiliśmy po raz pierwszy do projektu ,,AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczniowie Publicznego Gimnazjum Specjalnego znaleźli się w grupie 422 uczniów i uczennic ze szkół powiatowych zakwalifikowanych do projektu. Od października nasi uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach: Gry i zabawy z matematyką, wspomaganie rozwoju mowy metodami aktywnymi - zajęcia logopedyczne, rozwój psychospołeczny, procesy poznawcze - zajęcia z psychologiem, fotografia cyfrowa - zajęcia informatyczne, zajęcia z języka angielskiego. Ponadto uczniowie wezmą udział w wyjściu na basen i do groty solnej oraz w wycieczkach do skansenu w Bierkowicach, ZOO w Opolu, Ogrodu Botanicznego i Japońskiego.